Wieś Kalinówka położona jest w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Głusk w odległości 7 kilometrów od centrum Lublina i 4 kilometrów od centrum Świdnika przy drodze krajowej nr 12 i 17 Lublin- Chełm- Zamość. Pierwotnie była folwarkiem gospodarczym należącym do Władysława Kudelskiego.

Czytaj Więcej

Majątek ziemski w Abramowicach pod Lublinem ma kilkusetletnią historię. Do mieszkańców dworu w Abramowicach należały Wólka Abramowicka, Ćmiłów, Wilczopole, Kalinówka, Kliny i część Dominowa , a także prywatne miasteczko Głusk.

Czytaj Więcej

Dokładna data powstania miejscowości Głusk nie jest znana. Od najdawniejszych czasów należała do rodziny Głuskich i w wieku XVI-XVIII nosiła miano Głusko, o czym świadczą najdawniejsze zapisy z roku 1531 i 1676.

Czytaj Więcej

Urodziłam się 27 września 1928 roku w Lublinie, gdzie mieszkali moi rodzice. Ojciec mój Rudolf Stanisław Kochlöffel, wyznania rzymsko-katolickiego, był lekarzem Ubezpieczalni Społecznej, lekarzem bankowym, pocztowym.

Czytaj Więcej

Rudolf Stanisław Kochlöffel - kapitan pospolitego ruszenia. Urodzony 2 sierpnia 1891 r.  w Ciężkowicach jako syn Wacława i Marii Gądek. Uczeń c. k. Gimnazjum II w Tarnowie oraz uczeń  absolwent c. k. Gimnazjum II w Nowym Sączu (1907-1911).

Czytaj Więcej

Podczas drugiej wojny światowej las w pobliżu wsi Krępiec stał się miejscem masowych egzekucji dokonywanych przez nazistów. Do pierwszej z nich doszło w dniu 3 maja 1940 roku.

Czytaj Więcej

Od 1852 roku Głusk przeszedł w posiadanie rodziny Strojnowskich. bowiem Franciszek Grabowski, poprzedni właściciel, przekazał go w wianie swojej córce Marii i jej mężowi Feliksowi, który rodem pochodził z Wołynia.

Czytaj Więcej
?>