Loading color scheme

Podatniku! Pomóż naszej szkole. Przekaż 1%

Przekaż 1% swojego podatku na Stowarzyszenie ,,Nasza Szkoła” w Kalinówce.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego wpisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - postanowienie Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 05 kwietnia 2004 nr KRS 0000102889.
Nasza działalność statutowa ma na celu m.in. rozbudowę istniejącej szkoły, stworzenie naszym dzieciom lepszych warunków kształcenia oraz dalszy rozwój świetlicy środowiskowej w naszej szkole .

W tym celu należy :
1. dokonać obliczenia wielkości rocznego podatku,
2. 1% z tego podatku wpłacić na rachunek bankowy naszej organizacji w terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego za 2014 r. – do 30 kwietnia danego roku (potwierdzenie wpłaty trzeba zachować na okres 5 lat).

Będziemy Państwu wdzięczni za wspomożenie tą drogą.

Podajemy nasze konto:

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach
nr: 19868900070000383820000010
Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”