Loading color scheme

Wyniki egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnego

Informacje o wynikach egzaminów - Szkoła Podstawowa w Kalinówce - rok szkolny 2018/2019 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2018/2019

 

Język polski

matematyka

Język angielski

 

%

stanin

%

stanin

%

stanin

szkoła

71

7

60

8

74

8

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018/2019

 

Część humanistyczna

Część matematyczno-przyrodnicza

Języki obce

 

Język polski

Historia i wiedza o społeczeństwie

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

Język angielski poziom podstawowy

Język angielski poziom rozszerzony

Język niemiecki poziom podstawowy

 

%

stanin

%

stanin

%

stanin

%

stanin

%

stanin

%

stanin

%

stanin

Szkoła

66,9

6

59,9

6

49,2

7

51,8

6

75,7

7

59,3

 

49,2

5

Gmina

66,2

 

58,2

 

42,4

 

48,3

 

66,8

 

52,4

 

46,0

 

Powiat

65,5

 

57,6

 

42,3

 

47,2

 

61,3

 

43,8

 

45,4

 

Województwo

64,2

 

58,6

 

42,5

 

48,8

 

65,8

 

49,5

 

48,8

 


GRATULUJEMY UCZNIOM TAK DOBRYCH WYNIKÓW!