Loading color scheme

Rekrutacja

REKRUTACJA Do Oddziału Przedszkolnego i I klasy Szkoły Podstawowej

w Szkole Podstawowej w Kalinówce odbywa się
01.02.2021 - 26.02.2021 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
do 05.03.2021

Podanie do publicznej wiadomości
09.03.2021

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
10.03.2021-19.03.2021

Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym w Szkole Podstawowej w Kalinówce odbywa się 
04.05.2021 - 14.05.2021

 

 Dokumenty rekrutacyjne do świetlicy

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej szkoly podstawowej.doc

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Wniosek kandydata do szkoly podstawowej.doc

Regulamin rekrutacji oddzial przedszkolny.doc

Wniosek do oddzialu przedszkolnego.doc

Wniosek do oddzialu przedszkolnego (dyżur wakacyjny).doc

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego / klasy I

DOKUMENTY MEN DLA RODZICÓW

UWAGA - do każdego wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka