Loading color scheme

Rekrutacja

REKRUTACJA

Rekrutacja w Szkole Podstawowej w Kalinówce odbywa się
09.02.2022 - 01.03.2022

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
do 04.03.2022

Podanie do publicznej wiadomości
07.03.2022

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
8.03.2022-15.03.2022

Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym w Szkole Podstawowej w Kalinówce odbywa się 
od 04.05.2022 - 13.05.2022

Zarządzenie Nr 13/22 Wójta Gminy Głusk z dnia 28 stycznia 2022 r. 

Od 01 lutego 2022 przyjmowane są wnioski rekrutacyjne do Oddziału Przedszkolnego i I klasy Szkoły Podstawowej. Wnioski rekrutacyjne rodzice składają w sekretariacie szkoły lub droga mailową na adres sekretariat@kalinowka.eu

Zapisy uczniów do świetlicy na rok szkolny 2022/2023 trwają do końca maja 2022 r. Wypełnione Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy proszę składać w sekretariacie szkoły. Aneksy do  Karty  zgłoszenia  ucznia do  świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 będzie można złożyć we wrześniu 2022 r.


DOKUMENTY DO ŚCIĄGNIĘCIA
 

Dokumenty rekrutacyjne do ŚWIETLICY

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej szkoly podstawowej.doc

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Wniosek kandydata do szkoly podstawowej.doc

Regulamin rekrutacji oddzial przedszkolny.doc

Wniosek do oddzialu przedszkolnego.doc

Wniosek do oddzialu przedszkolnego (dyżur wakacyjny).doc

Wniosek do oddzialu przedszkolnego (dyżur).doc

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego / klasy I

 

KOMUNIKATY I KLAUZULY INFORMACYJNE

Komunikat - wniosek rekrutacyjny do oddziału przedszkolnego

Komunikat - wniosek rekrutacyjny do klasy 1 szkoły podstawowej dla dzieci spoza obwodu szkoły

Komunikat - zgłoszenie dziecka do klasy 1 szkoły podstawowej

 

DOKUMENTY MEN DLA RODZICÓW

 

UWAGA - do każdego wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka