Składka na Radę Rodziców

Wysokość składki na semestr  wynosi:

25zł- pierwsze dziecko w szkole

20zł - drugie dziecko w szkole

0zł - trzecie i kolejne dziecko w szkole

Składkę zbiera skarbnik klasowy.

Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty na Radę Rodziców ze względu na trudną sytuację finansową rodziny, prośbę można wysłać na adres RR lub przekazać informację do skarbnika klasowego.

Lista klas, które do 30 października 2017 zebrały 100% składek za cały rok szkolny (2 semestry). Każda klasa otrzymała zwrot 10zł od ucznia do wykorzystania na własne potrzeby w klasie.
  • I A
  • I C
  • III A
  • III C
  • IV A
  • IV C
  • VII A
  • VII B
 
Dziękujemy wszystkim rodzicom i skarbnikom.

 

?>