Loading color scheme

Ankieta ewaluacyjna dla Rodziców - wyniki

03 października została przeprowadzona ankieta wśród 12 członków Rady Rodziców dotycząca spotkań informacyjnych na terenie szkoły nauczycieli z rodzicami. Wyniki ankiety są następujące:

KWESTIONARUSZ ANKIETY EWALUACYJNEJ DLA RODZICÓW

Ocena spotkania klasowego

Szanowni Państwo!

Uprzejmie proszę o wyrażenie opinii na temat naszych spotkań klasowych. Dzięki temu będę mogła usprawnić ich przebieg i dostosować do Państwa oczekiwań.

1. Liczba spotkań klasowych jest:
a) za mała-1
b) za duża -1
c) wystarczająca- 10

2. Czas trwania spotkania był:
a)  za długi
b) za krótki-1
c) odpowiedni-11

3. Godzina rozpoczęcia spotkania była:
a) za wczesna-1
b) za późna
c) odpowiednia- 11
d) proponuję............................

4. Informacja o postępach dziecka jest:
a) Wystarczająca- 12
b)  za ogólna
c)  za szczegółowa

5. Jakie zmiany chcieliby Państwo wprowadzić w organizacji spotkań?
Spotkania indywidualne w razie potrzeb- 1