Loading color scheme

Analiza ankiety "Sposoby spędzania wolnego czasu "

SPOSOBY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO PRZEZ UCZNIÓW KLAS IV –VI Z ZESPOŁU SZKÓŁ W KALINÓWCE

Ankieta została przeprowadzona  na początku marca 2010r. wśród uczniów szkoły podstawowej (wiek 10-12 lat). Składała się z 8 pytań – 4 zamkniętych i 4 otwartych.   W badaniu wzięło udział 40 uczniów 22 chłopców i 18 dziewczynek.

Na pytanie pierwsze (zamknięte) uczniowie  w zdecydowanej większości wskazali „oglądanie TV”  jako główny sposób spędzania wolnego czasu- ten rodzaj aktywności wybrało 18 uczniów co stanowi 45%, grę na komputerze wskazała jedna piąta badanych czyli 8 osób.    Niestety czytanie książek i czasopism ,jak również uprawianie sportów  nie cieszą się dużą popularnością wśród dzieci  i młodzieży – tylko  5 dzieci(12%) wskazało czytanie jako ulubiony sposób spędzania czasu wolnego, a 4  (10%) uprawia sport.                                    Spotkania z rówieśnikami, obcowanie z muzyką wybierały dzieci w zdecydowanej mniejszości – na 40 uczestników 2 wybrało słuchanie muzyki-5% i dwoje wskazało zabawę z rówieśnikami jako formę spędzania wolnego czasu.

2010_09_Ankieta.image001

Analizując pytanie 2 (zamknięte)  Ile czasu w ciągu dnia (po lekcjach) spędzasz przed telewizorem? Uczniowie określili to w następujący sposób:

2010_09_Ankieta.image002

Osób, które nagminnie oglądają telewizję  w badanej grupie jest  ok.50%  są to dzieci  spędzające  przed telewizorem  2, 3 i więcej godzin  dziennie . Druga połowa respondentów  korzysta z tej formy „wypoczynku”   w granicach  tzw. zdrowego rozsądku   deklarując 1 godzinę spędzoną przed telewizorem- 45% czyli 18 uczestników badania.    Natomiast  ewenementem  są dzieci, które wcale nie oglądają telewizji i w tej grupie jest ich dwoje czyli 5 %.

Pytanie 3 jest analogiczne do pytania drugiego z tym, że zapytano o czas spędzony przed komputerem . Wyniki przedstawia poniższy wykres.

2010_09_Ankieta.image003

Największą grupę stanowią uczniowie spędzający przed komputerem 3 godziny dziennie -27% , dzieci które poświęcają 1lub 2 godziny na komputer  stanowią 50% badanych . W zdecydowanej mniejszości są ci, którzy nie używają komputera jest ich 8% -3 osoby (powodem jest brak sprzętu komputerowego  w gospodarstwie domowym). 15% to grupa uczniów , spędzająca przed komputerem  więcej niż 3 godziny dziennie.

Pytanie 4 było pierwszym pytaniem otwartym  i brzmiał: Jakie programy oglądasz w telewizji?

Odpowiedzi były uzależnione od wieku . Dziesięciolatkowie  wskazywali nazwy bajek z programów Disney Chanel itp., często filmów dla młodzieży np. „Hannah Montana”. Uczniowie klas V  filmy przyrodnicze i przygodowe. Najstarsi –kreskówki, programy sportowe: transmisje meczy, gali boksu, F1, filmy sensacyjne,  programy kryminalne typu W11.

5 pytanie korelowało z pytaniem 3 i było jego logicznym następstwem. Zapytano uczniów do czego najczęściej wykorzystują Internet?

2010_09_Ankieta.image004

Z udzielonych odpowiedzi wynika ,że aż 37 % korzysta z Internetu odrabiając zadania domowe  (15 uczniów). Kontaktowanie się ze znajomymi za pomocą komunikatorów internetowych  deklaruje  co 5 badany czyli 20% uczestników ankiety.  Sporą grupę stanowią również uczniowie grający w sieci jest ich 25%. Natomiast trzyosobowa grupa korzysta z Internetu w innych celach podając np. słuchanie muzyki, ściąganie plików audio i video.

Kolejnym pytaniem ankiety było pytanie dotyczące obowiązków jakie dzieci mają w domu. Pytanie było otwarte, jednakże  w toku udzielonych odpowiedzi ustaliły się samoczynnie następujące warianty pytania zamkniętego:

-wychodzenie z psem,

-sprzątanie,

-zmywanie naczyń-obsługa zmywarki,

-odrabianie lekcji,

- opieka nad młodszym rodzeństwem,

-nic;

Wykres obrazuje wyniki pytania 6- Co należy do twoich obowiązków domowych?

2010_09_Ankieta.image005

40% respondentów podaje jako  swój obowiązek sprzątanie- najczęściej w swoim pokoju, choć niektórzy wskazali inne miejsca np. kuchnię , łazienkę, salon i najczęściej dotyczyło to odkurzania.  Po 10% otrzymały następujące czynności: wychodzenie z psem, opieka nad młodszym rodzeństwem i zmywanie naczyń rozumiane też jako obsługa zmywarki- włożyć lub wyjąć naczynia.  Jako swój obowiązek codzienny 15% badanych uznało odrabianie lekcji, przygotowanie się do następnych zajęć. 15% grupę stanowią również ci uczniowie, którzy utrzymują, iż nie mają żadnych obowiązków.

Pytanie 7 -Czy rodzice wiedzą co robisz w czasie wolnym? –jest pytaniem  otwartym,  które w naturalny sposób stało się pytaniem zamkniętym, gdyż  uczniowie udzielając  odpowiedzi podali tylko  trzy możliwości.

-tak,

-nie,

-nie wiem

2010_09_Ankieta.image006

Uczniowie podali, że rodzice 21 z nich mają świadomość tego w jaki sposób spędzają wolny czas . 25% badanych nie miało wiedzy na ten temat, a 23% zdecydowanie odpowiedziało, że rodzice nie wiedzą w jaki sposób spędzają wolny czas.

Ostatnie pytanie 8- podobnie jak dwa poprzednie miało w pierwotnej wersji charakter pytania otwartego. W toku analizy pojawiły się następujące kategorie:

Co najchętniej  robiłbyś/robiłabyś w czasie wolnym, gdybyś mógł/mogła robić to co chcesz?

-uprawianie sportu,

-spotkania towarzyskie,

-komputer,

-zabawa na podwórku,

-nie wiem.

2010_09_Ankieta.image007

Uczniowie wybrali w następujący sposób: 25% chciałoby uprawiać sport, 10% badanych chciałoby przeznaczyć czas na spotkania towarzyskie z rówieśnikami podając np. wyjście do kina czy na pizzę. 6 z pośród 40 zapytanych wykorzystałoby ten czas na zabawę na świeżym powietrzu. Dość liczną grupę stanowią uczniowie  chcący spędzić  swój wolny czas przed komputerem, jednak  30%  badanych czyli 12 osób nie ma zdefiniowanych potrzeb odnośnie czasu wolnego.