Loading color scheme

„Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń”

W dniu 07.03.2012 roku w ramach projektu „Bezpieczna szkoła-bezpieczny  uczeń”, w którym nasza szkoła bierze udział w tym roku, odbyło się spotkanie uczniów klas IV-VI i I-III gimnazjum z przedstawicielami Oddziału Prewencji Policji z Lublina.

Policjanci poruszyli bardzo aktualny problem zagrożeń  czyhających na dzieci i młodzież w szkole i poza nią i  oraz jak należy się przed nimi bronić.

W czasie zajęć uczniowie  dowiedzieli się jakie grupy występują w najbliższym otoczeniu, jakie zagrożenia płyną ze strony tych grup, zrozumieli potrzebę walki z niewłaściwym zachowaniem, zdefiniowali pojęcia asertywność, uległość, agresja, nauczyli się odróżniać zachowania asertywne od uległych i agresywnych.

Poruszono również temat podstawowych praw związanych z ochroną dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, niszczeniu cudzego mienia, gróźb, nagrywaniu czy robieniu zdjęć bez zgody –bezprawnym rozpowszechnianiu wizerunku innych osób np. w internecie.

Dla jasności przypomniano jakie są najważniejsze prawa człowieka i gdzie można je znaleźć , co to jest godność, o czym mówi Kodeks cywilny i Kodeks karny. Podano również kilka przykładów naruszenia dobra osobistego i nietykalności cielesnej,

Pod koniec spotkania wykład zamienił się w panel dyskusyjny, w którym uczniowie mogli zadawać pytania do przedstawicieli policji.

Dnia 11.03.2013 roku ,również w ramach tego samego projektu, okazję do spotkania z policjantem z Wydziału Ruchu Drogowego mieli uczniowie klas IV-V, 0-III i Klubu Przedszkolaka.

Podsumowanie spotkania opisała jedna z uczennic:

”11 marca przyjechał do nas policjant z drogówki pan Arkadiusz .Mówił uczniom naszej szkoły o przyczynach wypadków samochodowych, o braku odblasków, wybieganiu na jezdnię (…).Przypominał o tym, aby zawsze zapinać pasy w samochodzie (…).Opowiadał o różnych historiach, między innymi o tym , aby nie wsiadać nigdy do samochodu z pijanym kierowcą. Dowiedzieliśmy się też dużo o karcie rowerowej i fotelikach samochodowych. Na koniec miły policjant rozdał nam naklejki odblaskowe. Na tym wykładzie dowiedzieliśmy się o bezpieczeństwie ruchu drogowego.(…)”