Loading color scheme

Projekt "Z teatrem za pan brat"

Projekt Z teatrem za pan brat zorganizowany przez wolontariuszy programu Projektor spotkał się z wielkim zainteresowaniem uczniów z Zespołu Szkół w Kalinówce.

W każdą środę, poczynając od 10 do 24 października grupa uczniów z klasy piątej oraz szóstej spotykała się na pozalekcyjnych zajęciach, których celem był trening kreatywności, zdolności manualnych, interpersonalnych oraz próba ukształtowania wrażliwości poprzez przygotowanie przedstawienia teatralnego Janko Muzykant.

Już pierwsze spotkanie pokazało niebywałe zaangażowanie ze strony uczniów, którzy wyszli z inicjatywą przygotowania własnego scenariusza, na podstawie którego miało zostać odegrane przedstawienie teatralne. Ponadto aktywnie zgłębiali swą wiedzę o teatrze oraz ćwiczyli poprawną dykcję i artykulację.

Omówienie nowego scenariusza sztuki o Niebieskim Kapturku oraz rozdzielenie ról poprzedziło własnoręcznie przygotowane kostiumów oraz scenografii na kolejnym środowym spotkaniu. Dzieci wykazały się kreatywnością oraz pomysłowością. Uczniowie pracowali w grupach wzajemnie sobie pomagając.

Dwudziesty czwarty października z pewnością będzie dniem, który zapadł młodym aktorom głęboko w pamięci. Po przygotowaniu scenografii i przebraniu się w kolorowe kostiumy uczniowie przystąpili do zaprezentowania swej sztuki kolegom z młodszych klas. Pomimo tego, że przedstawienie zostało zagrane dwa razy – za każdym razem dla innej publiczności – młodzi aktorzy nie czuli zmęczenia i gotowi byli zaprezentować swą sztukę większemu gronu publiczności. Nagrodą dla wszystkich dzieci za aktywny udział w zajęciach był słodki poczęstunek.

Uczniowie spisali się niesamowicie – zawsze zaangażowani i odpowiedzialni za powierzone im zadania pokazali, że teatr nie zawsze musi być nudny. Młodzi aktorzy odkryli w sobie nową pasję, pozbyli się tremy towarzyszącej publicznym wystąpieniom oraz pokazali, że można przygotować wspaniałe przedstawienie teatralne w ciągu trzech dwugodzinnych spotkań.