Loading color scheme

Projekt ”Zwierzę egzotyczne”

2021_05_projekt_zwierzeta_13

Uczniowie klasy II c pracowali metodą projektu. Założeniem pracy tą metodą było uwzględnianie w szerokim zakresie aktywności uczniów, ich planowanej działalności oraz korzystania z różnych źródeł informacji. Uczniowie pracując w grupach samodzielnie zebrali informacje dotyczące zwierząt egzotycznych.

Uczestnicy projektu przedstawili swoje prace w formie plakatów, albumów i przestrzennych okazów zwierząt. Następnie zaprezentowali efekty swojej pracy na forum klasy kształtując umiejętność doświadczania oraz wzajemnego uczenia się. Mogliśmy zaobserwować jak nasi uczniowie współpracują, komunikują się ze sobą i jak radzą sobie z wyzwaniami. Niewątpliwą zaletą stosowania metody projektu w edukacji jest rozwijanie kompetencji emocjonalnych i społecznych uczniów. Dzieci czerpały dużo satysfakcji z przydzielonego im zadania wykazując się ogromnym zaangażowaniem w projekt.