Loading color scheme

Terminarz spotkań z rodzicami

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

Data

oddział

Tematyka

06.09.2022

I – III SP

Zebranie ogólne rodziców.

 I spotkanie rodziców z wychowawcami oddziałów

07.09.2022

IV – VIII SP

07.11.2022

I – III SP

Akademia z okazji święta Niepodległości

II spotkanie rodziców z wychowawcami oddziałów

08.11.2022

IV – VIII SP

15.12. 2022

I – III SP

Zebranie ogólne rodziców.

III spotkanie rodziców z wychowawcami oddziałów, poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych

16.12.2022

IV – VIII SP

06. 02.2023

I – III SP

IV spotkanie z wychowawcami oddziałów, podsumowanie I semestru

07.02.2023

IV – VIII SP

29.03.2023

VIII SP

Spotkanie z wychowawcami klas 8,

Zapoznanie z procedurami sprawdzianu ósmoklasisty.

15.05. 2023

0 – III SP

V spotkanie rodziców z wychowawcami oddziałów poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych

16.05.2023

IV – VIII SP