Loading color scheme

Podatniku! Pomóż naszej szkole. Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% swojego podatku na Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" w Kalinówce.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego wpisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - postanowienie Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 05 kwietnia 2004 nr KRS 0000102889.
Nasza działalność statutowa ma na celu m.in. rozbudowę istniejącej szkoły, stworzenie naszym dzieciom lepszych warunków kształcenia oraz dalszy rozwój świetlicy środowiskowej w naszej szkole .

W tym celu należy :
1. dokonać obliczenia wielkości rocznego podatku,
2. 1,5% z tego podatku wpłacić na rachunek bankowy naszej organizacji w terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego – do 30 kwietnia danego roku.

Będziemy Państwu wdzięczni za wspomożenie tą drogą.

Podajemy nasze konto:

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach
nr: 19868900070000383820000010
Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”