Loading color scheme

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” jest instytucją pożytku publicznego posiadającą osobowość prawną wpisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym- postanowienie Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 05 kwietnia 2004 nr KRS 0000102889.

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność od 1998 roku, ma siedzibę w Zespole Szkół w Kalinówce. Powstało z inicjatywy dyrektora szkoły pani Elżbiety Frańczuk nauczycieli, rodziców i mieszkańców Kalinówki. Głównym celem jest pozyskanie funduszy na rozbudowę szkoły i prowadzenie świetlicy środowiskowej.

Wkład własny Stowarzyszenia stanowią składki członkowskie, darowizny od stałych i zaprzyjaźnionych ze Stowarzyszeniem prywatnych darczyńców oraz środki finansowe pozyskane w przeprowadzonej akcji 1,5% na rzecz naszego Stowarzyszenia.

W ramach zadań statutowych już w pierwszym roku swojej działalności Stowarzyszenie pozyskało środki na modernizację szkoły. Dzięki pomocy finansowej z budżetu gminy Głusk, darowiznom, sponsorom, pracy własnej rodziców oraz ludzi dobrych serc, ruszyła rozbudowa szkoły podstawowej w Kalinówce. Prace budowlane trwały od 1998- 2002 roku budynek został rozbudowany o nowe skrzydło. Szkole przybyła sala rekreacyjna, trzy sale lekcyjne, toalety i szatnia.

W wyniku reformy szkolnictwa w 2003 roku placówka została przekształcona w Zespół Szkół, w którego skład wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum publiczne. W związku z tą sytuacją potrzebna jest dalsza rozbudowa obiektu o kolejne sale dydaktyczne.

Czujemy się odpowiedzialni za nasze dzieci i dlatego musimy inwestować w ich wykształcenie i wychowanie tak, by w przyszłości wyrosło z nich pokolenie ludzi kreatywnych i pozytywnie wpływających na otaczającą nas rzeczywistość. Aby do tego doszło musimy najpierw stworzyć im odpowiednie warunki kształcenia.

Bez ludzi wielkiego serca, niewiele możemy zdziałać.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o dotacje finansowe na rzecz stowarzyszenia „Nasza Szkoła”. Wasza pomoc jest niezbędna i gwarantujemy Państwu, że pozyskane środki zostaną w pełni spożytkowane przez nas na szczytne cele wynikające ze statutu Stowarzyszenia „Nasza Szkoła”


Fundusze można wpłacać na konto : 
Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” 
Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach nr rachunku: 19868900070000383820000010