Loading color scheme

STYPENDIA WÓJTA GMINY GŁUSK - WAŻNE INFORMACJE!

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY GŁUSK

Lokalny program wspierania edukacji dzieci i młodzieży uzdolnionej - załącznik do uchwały.pdf

 

STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Uchwała Rady Gminy Głusk
Uchwała Rady Gminy Głusk w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia sportowe.pdf

Wniosek o przyznanie stypendium
Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe.pdf

 

STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

Uchwała Rady Gminy
Uchwala Rady Gminy Głusk w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce.pdf

Wniosek o przyznanie stypendium
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce.pdf

Oświadczenie rodzica/opiekuna
Oświadczenie.pdf