Loading color scheme

Rekrutacja 2020/2021

REKRUTACJA

Do Oddziału Przedszkolnego i I klasy Szkoły Podstawowej

w Szkole Podstawowej w Kalinówce odbywa się
10.02.2020 - 29.02.2020 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
do 05.03.2020

Podanie do publicznej wiadomości
06.03.2020

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oswiadczenia
09.03.2020-13.03.2020

Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym w Szkole Podstawowej w Kalinówce odbywa się 
04.05.2020 - 13.05.2020 

 

 Dokumenty rekrutacyjne do świetlicy

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej szkoly podstawowej.doc

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Wniosek kandydata do szkoly podstawowej.doc

Regulamin rekrutacji oddzial przedszkolny.doc

Wniosek do oddzialu przedszkolnego.doc

Wniosek do oddzialu przedszkolnego (dyżur wakacyjny).doc

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego

DOKUMENTY MEN DLA RODZICÓW