Loading color scheme

"Samorząd Uczniowski na PLUS"

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w ZS w Kalinówce przystąpili do projektu "Samorząd Uczniowski na PLUS" prowadzonego przez Fundację Błogosławieni Ubodzy.

Głównym jego celem jest wzmocnienie aktywności i rozwój postaw obywatelskich młodzieży w zakresie samorządności uczniowskiej. W ramach projektu zostaną przeprowadzone m.in. następujące działania: warsztaty dla młodzieży oraz nauczycieli, projekty lokalne samorządów uczniowskich, dzień samorządu uczniowskiego.

Poniżej przedstawiamy relację fotograficzną z pierwszych warsztatów. Tematem przewodnim kilkugodzinnego spotkania było "budowanie zespołu", czyli kształtowanie umiejętności współpracy w grupie oraz wzajemnej komunikacji.