Loading color scheme

Warsztaty Polsko-Izraelskie oraz wyjazd na uroczystość 70. Rocznicy Powstania w Sobiborze

 2013_10_Spotkanie w Sobiborze_1

Dnia 14 października 2013 roku uczniowie klasy 2 i 3 Gimnazjum w Kalinówce, pod opieką pani Joanny Felke i pani Eweliny Pelak w odpowiedzi na zaproszenie VIII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie im. Zofii Nałkowskiej uczestniczyli w międzynarodowych warsztatach z młodzieżą z Izraela.

Przed warsztatami odbyła się prezentacja na temat Obozu Zagłady w Sobiborze i spotkanie z panem Thomasem Blattem, byłym więźniem obozu zagłady w Sobiborze oraz uczestnikiem powstania więźniów tego obozu. Po spotkaniu w sali gimnastycznej grupa z Kalinówki została podzielona dwie grupy polsko-izraelskie, które wzięły udział w warsztatach pt. „Ślady miasta”. Zajęcia dla jednej z grup poprowadziła we współpracy z Teatrem NN nauczycielka Liceum, a dla drugiej grupy p. Ewelina Pelak. Głównym celem warsztatów było stworzenie warunków dla młodych Izraelczyków i Polaków do wspólnej pracy nad tematem kultury żydowskiej w przedwojennym Lublinie. Młodzież poznała również związane z dziedzictwem żydowskim miejsca w Lublinie oraz miejsca charakterystyczne dla współczesnego Izraela. Uczestnicy pracujący w polsko-izraelskich grupach, korzystali ze zdjęć przedwojennego Lublina i współczesnego Izraela, aby stworzyć plan miasta, w który chcieliby żyć razem. Warsztaty, które w całości odbyły się w języku angielskim były okazją do komunikacji w języku obcym , a także formą integracji młodzieży z Izraela i z Polski. Pod koniec zajęć uczniowie wymienili się danymi kontaktowymi z kolegami z Izraela.

Po warsztatach razem z młodzież z Kalinówki, z VIII Liceum Ogólnokształcącego oraz z Izraela udała się na uroczystość 70. Rocznicy Powstania w Sobiborze, podczas której oddano hołd pomordowanym i poległym w Powstaniu więźniom obozu. Ważną częścią uroczystości było nabożeństwo ekumeniczne odprawione w kilku językach przez kapłanów czterech religii. Wysłuchano również wspomnień byłych więźniów obozu i zapalone zostały znicze w Alei Świateł. Uroczystość była bardzo podniosła, wzięli w niej udział Ministrowie czterech państw, Biskup Diecezji Lubelskiej i przedstawiciele władz Województwa.

Uczniowie z Kalinówki byli bardzo zadowoleni z udziału w uroczystościach, a cele warsztatów międzynarodowych (głownie wzajemne poznanie swoich kultur, krajów i siebie nawzajem) zostały spełnione, o czym świadczy sprawozdanie napisane przez uczennicę klasy 3 gimnazjum dołączone do sprawozdania. Szkoła w Kalinówce otrzymała już zaproszenie LO nr 8 na kolejne spotkanie polsko-izraelskie, które odbędzie się pod koniec sierpnia 2014 roku.